Ribe Å Systemet - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Laksekvote 2017

Kontakt os

         


Indsat 22-05-2017

Til information.

Bestyrelsen i RSF har valgt, at medlemmer af RSF ikke må hjemtage laks i B laksevand (B vand kan ses her)
Dette er gældende fra dags dato og resten af sæson 2017

Mvh.

Asger Brodde
Formand SU / RSF


 

Indsat 24-04-2017

Det er STOP
for hjemtagning af store laks over 75cm i hele Ribe Å systemet fra dags dato 
Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats
 
Sammenfatning af rapporten Laksebestanden i Ribe Å 2014 af Stig Pedersen m.fl. DTU Aqua-rapport nr. 313-2016
Rapporten indeholder en beregning af, hvad den maksimale bestand af vild lakseyngel (1/2 år) og 1 år og ældre fisk kan udvikles til med de nuværende miljøforhold i vandløbssystemet. Beregningen gælder de steder, hvor der er påvist lakseyngel, hvor der er stor sandsynlighed for, at den findes, eller hvor laks kan forekomme, men næppe fandtes på undersøgelsestidspunktet i 2014. Dette teoretiske maksimum sammenholdes med en beregning af den faktiske bestand i 2014.
 
Læs rapporten her
 

OBS ! nye mindstemål på laks og gedder

Laks    = 40 cm    Læs mere om laksens nye mindstemål
Gedde = 60 cm    Læs mere om geddens nye mindstemål


Drone optagelse af naturprojekt ved Gram Slot 2013/2014

Se drone her

Se billeder her


Samarbejdsudvalget er sammensat af

repræsentanter for de sportsfiskerforeninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere

der har søgt og fået tildelt en laksekvote for dette år.

Endvidere er der udpeget en kasserer, en udsætningskoordinator og en miljøkoordinator.

Udvalget mødes efter behov, dog mindst en gang om året.

 Indsat 24-06-2012

Bekendtgørelser og regulativ til Ribe Å systemet

SU Regulativ 09.05.2012               SU Tilladelse til fiskeri og landing af laks i Ribe Å systemer  

Bekendtgørelse om særlige fiskeregler og fredningsbælter i vadehavet     NYT !!     NYT!!   NYT!!   NYT!!

 

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: