Ribe Å Systemet - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Kontakt os

         


Lystfiskere i Ribe å Systemet
indbydes til et spændende info møde.
den 8. november kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej  8, 6760 Ribe
 

Onsdag den 19. oktober skal vi have lavet et større grusprojekt i Markskelsbækken. Der skal udlægges ca. 150 tons grus. Vi skal bruge 5-6 frivillige til at hjælpe med dette. Adressen er Årupvej 4, Gram. Vi starter kl 8 og regner med at være færdige kl 15.

Vi skal have etableret en række gydebanker og lavet en pool/opstemning ved en rørunderføring, så opgangen kan sikres. Der bookes maskiner til det grove arbejde (sandvogn og gummiged). Men der er også lidt flytte med sten og grus manuelt.
Giv mig besked hvis du har tid og lyst til at hjælpe.

Mvh
Niels Lodberg Michaelsen
 

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats
 
Sammenfatning af rapporten Laksebestanden i Ribe Å 2014 af Stig Pedersen m.fl. DTU Aqua-rapport nr. 313-2016
Rapporten indeholder en beregning af, hvad den maksimale bestand af vild lakseyngel (1/2 år) og 1 år og ældre fisk kan udvikles til med de nuværende miljøforhold i vandløbssystemet. Beregningen gælder de steder, hvor der er påvist lakseyngel, hvor der er stor sandsynlighed for, at den findes, eller hvor laks kan forekomme, men næppe fandtes på undersøgelsestidspunktet i 2014. Dette teoretiske maksimum sammenholdes med en beregning af den faktiske bestand i 2014.
 
Læs rapporten her
 

Laksekvoten 2016.

Der har den 9. marts 2016 været afholdt møde omkring fordeling af laksekvoten for 2016 i Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet.  
De foreninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere, som har fiskeret i Ribe Å Systemet og som har søgt om at få andel i laksekvoten for 2016 var til stede.
Jels Sportsfiskerforening, Ribe Vesterå konsortiet og Ribe Sportsfiskerforening har efter et års fravær igen valgt at melde sig ind i Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet. 
På mødet blev der indgået aftale om at laksekvoten for Ribe Å System i 2016, fordeles efter den samme model som blev anvendt for fiskesæsonen  2014 og 2015.
Der er mange lystfiskere som spændt har afventet hvilken løsning der kunne findes for tildeling af laksekvoten til den kommende fiksesæson 2016.


Med udgangspunkt i 2014 løsningen hvor alle efter fordelingsmødet var tilfredse med fordelingen af laksekvoten, var naturligt at fortsætte med samme tildeling i 2016.
Nu gælder der om at få fundet fiskestangen frem og komme afsted ud åen.
Husk at fangster skal indrapporteres på
www.ribeaasystemet.dk
SU vil gerne have indrapporteret fangster på Laks, Havørred, Bækørred og Stalling.
HUSK at se om laksen er fedtfinne klippet, det er oplysninger som DTU meget gerne vil have indberettet fra jer medlemmer. SÅ HUSK DET.
Det er kun ved hjælp af disse indrapporteringer vi kan dokumentere hvor mange fisk der fanges i Ribe Å Systemet. Det bliver med udgangspunkt i ovenstående at fremtidige laksekvoter vil blive tildelt.   

Vedlagt følgende PDF dokumenter:    Laksekvote 2016

Knæk og bræk
Preben Nielsen
Formand


OBS ! nye mindstemål på laks og gedder

Laks    = 40 cm    Læs mere om laksens nye mindstemål
Gedde = 60 cm    Læs mere om geddens nye mindstemål


Drone optagelse af naturprojekt ved Gram Slot 2013/2014

Se drone her

Se billeder her


Samarbejdsudvalget er sammensat af

repræsentanter for de sportsfiskerforeninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere

der har søgt og fået tildelt en laksekvote for dette år.

Endvidere er der udpeget en kasserer, en udsætningskoordinator og en miljøkoordinator.

Udvalget mødes efter behov, dog mindst en gang om året.

 Indsat 24-06-2012

Bekendtgørelser og regulativ til Ribe Å systemet

SU Regulativ 09.05.2012               SU Tilladelse til fiskeri og landing af laks i Ribe Å systemer  

Bekendtgørelse om særlige fiskeregler og fredningsbælter i vadehavet     NYT !!     NYT!!   NYT!!   NYT!!

 

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: