Ribe Å Systemet - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRegler for fiskeriRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Laksekvote 2017

Kontakt os

         


Laksekvote 2020

Samarbejdsudvalget for Ribe Å vandsystem har i år besluttet, at laksekvoten
på 195 laks (A-laksevand) fordeles efter meterfordeling, udregnet på A-vand, og at
ovennævnte vilkår i henhold til Fiskeristyrelses tilladelse overholdes.

Den enkelte forening, sammenslutning og konsortium er ansvarlig for, at den tildelte kvote
overholdes.

Samarbejdsudvalget indskærper, at den enkelte fisker inden start på fiskeri efter laks og i
løbet af dagen nøje holder øje med fangstrapporten på SU-hjemmesiden, så god fiskeetik
overholdes.

Der må maksimalt hjemtages 195 laks delt i 2 grupper: 110 stk. på 75 cm eller der-under og 85 stk. over 75 cm i de § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte områder (laksevand A).

Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Ribe Å vandsystem (laksevand B). Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. I alt må der hjemtages 200 laks fra hele Ribe Å vandsystem.

Senest kl 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat,
skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Ribe Å Sammenslutningerne i hænde.

Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres, om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.


Indsat 05-02-2018

Opgang af laks i Ribe Å

I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012.

Læs mere her: Bestandsanalyse


Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: