Ribe Å Systemet - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Min konto   
Kategorier
Arkiv
Information
Samarbejdsudvalget
Kontakt os

         


Laksekvote 2022

Samarbejdsudvalget for Ribe Å vandsystem har i 2022 besluttet, at laksekvoten
på 195 laks (A-laksevand) fordeles efter meter princippet, udregnet på A-vand.

Den enkelte forening, sammenslutning og konsortium er ansvarlig for, at den tildelte kvote
overholdes.

Samarbejdsudvalget indskærper, at den enkelte fisker, inden start på fiskeri efter laks og i
løbet af dagen nøje holder øje med status på kvoten på SU-hjemmesiden.

Der må maksimalt hjemtages 195 laks delt i 2 grupper: 110 stk. på 73 cm eller der-under og 85 stk. over 73 cm i de § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte områder (laksevand A).

Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Ribe Å vandsystem (laksevand B). Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper.

I alt må der hjemtages 200 laks fra hele Ribe Å vandsystem.

Senest kl 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat,
skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Ribe Å Sammenslutningerne i hænde.

Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres, om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.


Opgang af laks i Ribe Å

I Ribe Å blev opgangen af laks i 2021 beregnet til 3.564 laks.

Læs mere her: Opgangsundersøgelserne i 2009, 2012, 2017 og 2021


Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022
Læs her

Længde mellem storlaks og grilse flyttes fra 75cm til 73cm
Læs her

Opgang af laks i Ribe å systemet 2021
Læs her

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: