Ribe Å Systemet - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Min konto   
Kategorier
ArkivBestandsanalyse - DTU AquaGydegrusRibe Å laksenSkælprøveSnæbel projektLinks
Information
Samarbejdsudvalget

DTU bekendtgørelser

Laksekvote 2017

Kontakt os

         


Indsat 05-02-2018

Opgang af laks i Ribe Å

I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012.

Læs mere her: Bestandsanalyse


Indsat 11-09-2017

Vandløbsprojektet i Gelså ved Hjartbro

ruller derude af. I går blev det første gydestryg etableret og vi er nu i gang med at etablere det 2. gydestryg ud af i alt 3 gydestryg.
 
Nedenfor kan I se et billede af gydestryget. Det er det sted, hvor der tidligere var et reguleringsstyrt (se billede 2). Nu er vandløbet blevet bredere og der er udlagt gydegrus og større skjulesten på strækningen. Det bliver spændende og se dommernes dom, når de ankommer til efteråret. 


Indsat 04-08-2017

Pukkellaksen i vores vandløb

I Danmark er der ikke mindstemål eller fredningstid på pukkellaks og den må derfor fanges efter samme regler som gælder for regnbueørred, som også er en amerikansk art, der ikke er naturligt hjemmehørende i danske vandløb. Vær opmærksom på, at de almindelige regler for fiskeri i vores vandløb stadig gælder.

Læs mere her

DTU Aqua vil gerne høre fra dig hvis du har fanget en pukkellaks 
Med henblik på at få mere viden om forekomsten af pukkellaks i danske vandløb, vil DTU Aqua gerne have information om fangster af pukkellaks herunder fangststed, dato, længde og vægt. Gerne også en skælprøve og et foto.

Hvis man åbner fisken, vil vi gerne vide, om det er en han- eller hunlaks. Det kan man se på, om den har hhv. hvide sædsække eller rødorange rogn som begge fylder en del i fiskens bug – se nedenstående foto.

Information om pukkellaks skal indsendes til: 

DTU Aqua 
Vejlsøvej 39 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 35 88 31 00 

Mail: tik@aqua.dtu.dk


Indsat 22-05-2017

Til information.

Bestyrelsen i RSF har valgt, at medlemmer af RSF ikke må hjemtage laks i B laksevand (B vand kan ses her)
Dette er gældende fra dags dato og resten af sæson 2017

Mvh.

Asger Brodde
Formand SU / RSF


 

Indsat 24-04-2017

Det er STOP
for hjemtagning af store laks over 75cm i hele Ribe Å systemet fra dags dato 
Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats
 
Sammenfatning af rapporten Laksebestanden i Ribe Å 2014 af Stig Pedersen m.fl. DTU Aqua-rapport nr. 313-2016
Rapporten indeholder en beregning af, hvad den maksimale bestand af vild lakseyngel (1/2 år) og 1 år og ældre fisk kan udvikles til med de nuværende miljøforhold i vandløbssystemet. Beregningen gælder de steder, hvor der er påvist lakseyngel, hvor der er stor sandsynlighed for, at den findes, eller hvor laks kan forekomme, men næppe fandtes på undersøgelsestidspunktet i 2014. Dette teoretiske maksimum sammenholdes med en beregning af den faktiske bestand i 2014.
 
Læs rapporten her
 

OBS ! nye mindstemål på laks og gedder

Laks    = 40 cm    Læs mere om laksens nye mindstemål
Gedde = 60 cm    Læs mere om geddens nye mindstemål


Drone optagelse af naturprojekt ved Gram Slot 2013/2014

Se drone her

Se billeder her


Samarbejdsudvalget er sammensat af

repræsentanter for de sportsfiskerforeninger, konsortier, sammenslutninger og lodsejere

der har søgt og fået tildelt en laksekvote for dette år.

Endvidere er der udpeget en kasserer, en udsætningskoordinator og en miljøkoordinator.

Udvalget mødes efter behov, dog mindst en gang om året.

 Indsat 24-06-2012

Bekendtgørelser og regulativ til Ribe Å systemet

SU Regulativ 09.05.2012               SU Tilladelse til fiskeri og landing af laks i Ribe Å systemer  

Bekendtgørelse om særlige fiskeregler og fredningsbælter i vadehavet     NYT !!     NYT!!   NYT!!   NYT!!

 

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

 
Spærring ved Fole dambrug er væk
se her

Se youtube klip fra passagen ved Gram Slot sø
Se her

Se ny kategori
"Skælprøve"

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: